Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/klub31.sk/www/system/libraries/cDatabase.php on line 47 Klub31
  • Nedeľné bohoslužby
    Nedeľné bohoslužby o 10:01h v Klube31
  • Klub31
    Klub31 pre študentov a pracujúcich - o 18:30 hod. každú stredu
  • ROS
    Rodinné spoločenstvo

Nedeľné bohoslužby o 10:01h v Klube31

Nedeľné bohoslužby dňa 3.6.2018 budú o 10:30 hod. v Stredisku Detskej misie Prameň v Častej, kde budeme mať zborový deň. Zároveň Vás pozývame na nedeľné bohoslužby dňa 10.6. a 17.6 na Legionársku ulicu do kostola alebo do Tvojho vlastného cirkevného zboru, kde sa uskutočnia voľby biskupa ZD a generálneho biskupa ECAV.

Dňa 24.6 sa stretneme na Dni UPC MOSTY od 16:00 hod. na železnej studničke alebo v prípade nepriaznivého počasia v KLUBE31. 

Volebné konventy v našom cirkevnom zbore
• Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zvoláva
volebné konventy:
1. na nedeľu 10. 6. 2018 v rámci SB o 8.30 aj o 10.00 do Nového ev. kostola na Legionárskej
ul. Na tomto konvente sa uskutoční voľba zborového farára Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska. Odchodom brata farára Borisa Mišinu
do dôchodku sa v našom zbore uprázdnilo miesto zborového farára. Presbyterstvo
zboru jednomyseľne navrhlo obsadiť toto uprázdnené miesto pozvaním brata farára
Ondreja Majlinga. K jeho voľbe bol už daný súhlas predsedníctva Západného dištriktu.
2. na nedeľu 10. 6. 2018 v rámci SB o 8.30 aj o 10.00 do Nového ev. kostola na Legionárskej
ul. Na tomto konvente sa bude konať voľba biskupa Západného dištriktu (ZD) ECAV
na Slovensku. Z kandidačnej porady predsedníctiev seniorátov ZD ECAV vzišli piati
kandidáti pre voľbu biskupa ZD – bratia farári: Ján Jančo, Ján Čermák, Ján Hroboň, Ján
Bunčák a Michal Zajden.
3. na nedeľu 17. 6. 2018 v rámci SB o 8.30 aj o 10.00 do Nového ev. kostola na Legionárskej
ul. Na tomto konvente prebehnú voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku.
Z kandidačnej porady predsedníctiev seniorátov a dištriktov, konanej 24. 5. 2018 vzišli
kandidáti pre voľbu generálneho biskupa ECAV: Ivan Eľko, Sidonia Horňanová, Katarína
Hudáková, Marián Kaňuch a generálneho dozorcu ECAV: Ján Brozman.

Od roku 2000 pripravujeme a vykonávame nedeľné bohoslužby v Mlynskej doline v Bratislave. Nedeľné bohoslužby pre rodiny a študentov sa konajú v nedeľu o 10.01h v miestnosti Klubu31 na Átriových domkoch, blok G (UPC MOSTY). Na službách Božích sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj pracovníci univerzity, rodiny s deťmi ako aj ľudia, ktorí žijú v okolí Mlynskej doliny. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prešli spoločenstvom od svojich študentských čias, ale nielen oni.  Korešponduje to s našou základnou  víziou vytvorenia duchovného domova “Miesto pre Teba a teba“.

Stretnutia detskej besiedky (program pre deti) pri UPC Mosty sa konajú pravidelne počas nedeľných služieb Božích.

Facebook