• Služby Božie
    Služby Božie o 10:01h v Klube31
  • Klub31
    Klub31 pre študentov a pracujúcich - začíname 21.9.2016
  • ROS
    Rodinné spoločenstvo

Služby Božie o 10:01h v Klube31

Tešíme sa na Vás na službách Božích v nedeľu o 10.01 hod. 

Od roku 2000 pripravujeme a vykonávame služby Božie v Mlynskej doline v Bratislave. Služby Božie sa konajú v nedeľu o 10.01h v miestnosti Klubu31 na Átriových domkoch, blok G (UPC MOSTY). Na službách Božích sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj pracovníci univerzity, rodiny s deťmi ako aj ľudia, ktorí žijú v okolí Mlynskej doliny. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prešli spoločenstvom od svojich študentských čias, ale nielen oni.  Korešponduje to s našou základnou  víziou vytvorenia duchovného domova “Miesto pre Teba a teba“.

Stretnutia detskej besiedky (program pre deti) pri UPC Mosty sa konajú pravidelne počas nedeľných služieb Božích.

Facebook