• Služby Božie
    Služby Božie o 10:01h v Klube31 v lete - 10.7.2016 a 24.7.2016
  • Klub31
    Klub31 pre študentov a pracujúcich
  • ROS
    Rodinné spoločenstvo

Služby Božie o 10:01h v Klube31 v lete - 10.7.2016 a 24.7.2016

Na služby Božie v auguste môžete prísť na Legionársku ulicu (viac viď. bulletin Legionárska). V UPC MOSTY sa najbližšie služby Božie budú konať 4.9.2016. Prajeme Vám požehnané prázdniny a dovolenky.

Od roku 2000 pripravujeme a vykonávame služby Božie v Mlynskej doline v Bratislave. Služby Božie sa konajú v nedeľu o 10.01h v miestnosti Klubu31 na Átriových domkoch, blok G (UPC MOSTY). Na službách Božích sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj pracovníci univerzity, rodiny s deťmi ako aj ľudia, ktorí žijú v okolí Mlynskej doliny. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prešli spoločenstvom od svojich študentských čias, ale nielen oni.  Korešponduje to s našou základnou  víziou vytvorenia duchovného domova “Miesto pre Teba a teba“.

Stretnutia detskej besiedky (program pre deti) pri UPC Mosty sa konajú pravidelne počas nedeľných služieb Božích.

Facebook

Aktuálne

Najbližšie akcie