Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/klub31.sk/www/system/libraries/cDatabase.php on line 47 Klub31 - Rodinné spoločenstvo „ROS“

Rodinné spoločenstvo „ROS“

Sme rodinné spoločenstvo pri UPC MOSTY, ktoré vytvára priestor pre stretávanie a duchovný rast rodín a slobodných. Stretávame sa v nedeľu na službách Božích v Mlynskej doline v klube31 na internáte Átriové domky blok G o 10:01h a na rodinných skupinkách počas týždňa, kde máme medzi sebou aj slobodných. Na skupinkách sa vzájomne zdieľame o tom, čo prežívame v živote, povzbudzujeme sa Božím Slovom pri jeho štúdiu, navzájom sa za seba modlíme a tak budujeme vzťahy medzi nami. Pripravujeme aj nepravidelné aktivity ako sú napr. víkendovky, campy, Národný týždeň manželstva v UPC MOSTY, semináre pre rodiny a podobne. Prostredníctvom rodinného spoločenstva podporujeme misiu medzi študentmi, pracujúcimi a ďalšími rodinami a v rámci našich možností pomáhame napĺňať potreby UPC MOSTY. Snažíme sa tiež komunikovať študentom vlastné skúsenosti zo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, z vysokoškolského štúdia, prechodu do zamestnania, založenia si rodiny a výchovy detí. Do nášho rodinného spoločenstva chceme pozývať aj ďalšie rodiny a slobodných, čím chceme dať tejto práci ešte väčší misijný rozmer.

Sme veľmi vďační Pánovi Ježišovi za každé spoločné stretnutie, za Jeho pôsobenie v našich rodinách, za vedenie a lásku. Zároveň si uvedomujeme, akej veľkej Božej milosti sa nám dostalo, že máme spoločenstvo, kde máme svoj „duchovný domov“. A modlíme sa, aby nás Duch Svätý aj naďalej viedol v službe pre Božie kráľovstvo.

Kontakt: Vladimír Kucharik (vladimir.kucharik(z@vináč)gmail.com)

Súbory na stiahnutie