Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/klub31.sk/www/system/libraries/cDatabase.php on line 47 Klub31 - Ľudia

Ľudia

Správna rada

Správna rada UPC Mosty  je kontrolný orgán UPC Mosty, ktorý dohliada na činnosť a hospodárenie UPC Mosty v súlade s jeho štatútom. Skladá sa z týchto členov:                                                                                                

 • Peter Mozola, riaditeľ a kaplán
 • Andrej Adamuščin, tajomník
 • Martin Šefranko, farár CZ ECAV Bratislava Legionárska
 • Maroš Oleár, člen CZ ECAV Bratislava Legionárska

Rada

Rada je najvyšším výkonným orgánom UPC Mosty.  Stretáva sa jedenkrát mesačne. Skladá sa z týchto členov:                                                                                                                                                                              

 • Peter Mozola, riaditeľ a kaplán
 • Andrej Adamuščin, tajomník
 • Vladimír Kucharik, vedúci rodinného spoločenstva
 • Jozef Čutka, vedúci finančného tímu
 • Marek Žaškovský, zástupca za klub31
 • Jakub Zmeko, zástupca za klub31
 • John Knight, misionár 
 • Lenka Knight, misionár

Predsedníctvo

Predsedníctvo UPC Mosty je výkonným orgánom UPC Mosty, ktorý aktívne pripravuje a uskutočňuje programy UPC Mosty a organizačne ich zabezpečuje s tímom spolupracovníkov. Za svoju činnosť sa zodpovedá Rade. Predsedníctvo sa stretáva vždy jedenkrát mesačne v pondelok. Tvoria ho:                                                              

 • Peter Mozola, riaditeľ a kaplán
 • Andrej Adamuščin, tajomník
 • John a Lenka Knight, misionári
 • vedúci alebo zástupca študentského tímu KLUB31

Členovia UPC Mosty

Členmi sú ľudia, ktorí sú zapísaní v CZ ECAV BA Legionárska s poznámkou „UPC Mosty“,  ako aj ľudia spomedzi študentov a členov iných cirkevných zborov, ktorí sa riadne prihlásili prihláškou do UPC Mosty.